Åbent Forum: Home in a Global World

Det har været svært at diskutere konkrete muligheder og udfordringer på flygtningeområdet, fordi alt er blevet tolket som enten “for stramt” eller “for slapt”. Med et ønske om at støtte dialogen mellem de forskellige stemmer på flygtningeområdet, inviterede vi til Åbent Forum i den gamle byrådssal i Roskilde d. 1. februar 2023.

Ca. 35 flygtninge og repræsentanter fra organisationer, der arbejder med flygtninge – samt lokale politikere og andre interesserede borgere – mødtes og udvekslede synspunkter. Emner, der blev drøftet var blandt andet venskabers rolle for integrationen, diskrimination og socialt udsatte boligområder. Der var også synspunkter, som mødte stærke reaktioner. Men gradvist under mødet, som synspunkterne udfoldede sig, blev der skabt en større grad af forståelse.

Læs mere her om det åbne forum

Læs mere om Åbent Forum som metode