Brug metoden

Her kan du få inspiration til at arbejde med Deep Democracy som metode og tilgang. Materialerne herunder stammer fra vores dialogprojekt på flygtningeområdet, TILDE. Materialerne inspirerer til læringsforløb, Åbne Fora og forskellige aktiviteter til at skabe dialog.

TILDE  læringsforløbet konkret forslag til et læringsforløb med det formål at skabe inklusion og dialog på flygtningeområdet. Ved at kombinere interaktive øvelser, teori og en deltagerinvolverende tilgang understøtter forløbet en dybere forståelse af magtdynamikker på flygtningeområdet, fremmer dialog og tilskynder til social inklusion

Åbent Forum-kit, der hjælper dig med at organisere et offentligt forum og diskutere migration med dit lokalsamfund.

TILDE aktiviteter, 13 forskellige aktiviteter og øvelser, du kan  udføre med din gruppe.

Plakat om rang, der skildrer nøglebegreber relateret til rang og magtdynamik. Plakaten fremhæver forskellige aspekter af rang og understreger vigtigheden af at udvikle bevidsthed om og forståelse af disse dynamikker.

TILDE teoretisk ramme, en indgangsdør til de vigtigste teoretiske aspekter af procesarbejde og Deep Democracy.


Video, som demonstrerer, hvordan du kan arbejde med en forstyrrende stemme, holdning eller person.

OBS: Materialerne findes også på engelsk, fransk, spansk, italiensk og på engelsk skrevet i et let tilgængeligt sprog (Easy Reading) her: https://tildeproject.org/materials/