Politik og Deep Democracy – workshop hos Alternativet

I samarbejde med Alternativet holdt vi en workshop om politik og Deep Democracy: Hvordan bliver politik mere dialogisk? Kan holdninger, vi er hamrende uenige i, have en værdi?

På workshoppen arbejdede vi individuelt med en kvalitet/energi hos en politisk modstander, og hvordan denne kvalitet – på trods af, at det er en politisk modstander – kan være brugbar for os. Dette indre arbejde hjælper os med at blive blive mere hele som personer og kan også hjælpe os i dialogen med en politisk modstander, fordi vi nu forstår en del af vores modstander bedre. Vi arbejdede også i mindre grupper med at indtage forskellige holdninger i en politisk dialog. Gennem dialogen oplevede deltagerne nuancerne i de politiske emner og at det åbnede op for nye løsningsmodeller.

Tak til en meget engageret gruppe deltagere med forskellige politiske ståsteder og til Alternativet.