Deep Democracy Denmark

Vi skaber dialog i grupper med menneskelig, social og kulturel diversitet – gennem workshops, Åbne Fora og kurser.

______________________________________________

Nyheder

Træning af folkeskoleelever i konfliktløsning

I 2024 og 2025 skal Deep Democracy Denmark undervise 30 københavnske folkeskoleklasser i Klima- og Samfundsbevidsthed. Igennem forløbene vil eleverne bliver trænet i at indgå i en konfliktfyldt dialog, samt indtage og forstå forskellige sider i en konflikt. Målet er, at eleverne får større forståelse for klimadebatten fra forskellige vinkler og kulturel mangfoldighed, samt få styrket deres egen stemme og handlekraft. Forløbet kan ses og bookes via Åben Skole-portalen: https://aabenskole.kk.dk/

______________________________________________


“I Deep Democracy-gruppeprocessen arbejdede vi omkring emnet “danskhed”, og hvordan det at være dansk ændrer sig i og med, at Danmark er blevet meget mere multi-etnisk. Det har jeg arbejdet med mange gange tidligere, men metoden, som Deep Democracy facilitatorerne brugte, nåede dybere og fik nye ubevidste blokeringer og forståelser frem. Jeg fik bevidsthed om en modstand eller frygt, som jeg som majoritet har i forhold til at miste mig selv som dansker efter at Danmark er blevet meget mere multietnisk. Det er meget vigtigt at blive bevidst om modstand eller frygt, fordi så kan vi forholde os til den. Men når den er ubevidst, så kan den spille ind på usunde måder. Det var lærerigt for mig at tillade mig selv gennem Deep Democracys gruppe-proces at mærke ind i den modstand, som man som dansk majoritet kan have. Det kan være meget sårbart at gøre, fordi jeg ønsker jo ikke at mine medborgere med etnisk minoritetsbaggrund skal føle sig uønsket. Men det gik op for mig at jeg som majoritet har et behov for også at blive favnet i min proces.”
Karen Nørskov, leder af foreningen Dialog på Tværs

Video fra vores EU-projekt. Workshops og Åbent Forum i Italien om migration.