Projekter

Unge får styrket demokratisk stemme: Workshops med Unge for Ligeværd

Deep Democracy Denmark har i 2017&2018 afholdt to workshops med foreningen Unge for Ligeværd. Unge for Ligeværd er en forening for unge med særlige behov, som arbejder for, at alle unge skal have lige rettigheder og muligheder for indflydelse. Den ene workshop handlede om, hvad de unge gerne ville sætte på dagsordenen til et møde med to lokalpolitikere. På workshoppen fik de unge lejlighed til at sætte ord på mange af de uretfærdigheder, de oplever i mødet med et uigennemskueligt system og et presset arbejdsmarked, og fik lejlighed til at dele oplevelser, de ikke før havde delt med andre. Den anden workshop handlede om at finde sine styrker. Det har været rigtig berigende for os at lære en gruppe unge at kende, som ikke ofte kommer til orde.

 

Majoritet møder minoritet: Dialogmøde på Nørrebro

      14715576_1282015625174445_751688170005942692_o

På dialogmødet blev der delt mange stærke og rørende oplevelser, især fra deltagere med etnisk minoritetsbaggrund. Det var oplevelser af altid at blive set på som en minoritet – både fra “den danske kultur” og fra forældrenes oprindelige kultur. Oplevelser af at være nødt til altid at opføre sig eksemplarisk, for ellers vil det falde tilbage på alle med samme etniske baggrund eller alle indvandrere. Oplevelser af at blive udsat for racistiske, verbale krænkelser. Udsagn om, hvor meget mediernes stereotypisering af etniske minoriteter påvirker og sårer – en deltager var sågar stoppet med at læse avis for 4-5 år siden, fordi det var for hårdt at blive konfronteret med disse historier i medierne. Deltagere med etnisk dansk baggrund gav udtryk for, at selvom de vidste meget om emnet, gav delingen af oplevelser på dialogmødet dem en dybere forståelse for, hvordan det er at være minoritet.

Mødet blev afholdt i samarbejde med Det Gode Naboskab (boligsocial helhedsplan) og Opinionen (tværkulturelt magasin).

 

Ny politisk kultur og Deep Democracy: Workshop hos Alternativet

IMG_20161207_190429

På workshoppen arbejdede vi individuelt med en kvalitet/energi hos en politisk modstander, og hvordan denne kvalitet – på trods af, at det er en politisk modstander – kan være brugbar for os. Dette indre arbejde hjælper os med at blive blive mere hele som personer og kan også hjælpe os i dialogen med en politisk modstander, fordi vi nu forstår en del af vores modstander bedre. Vi arbejdede også i mindre grupper med at indtage forskellige holdninger i en politisk dialog. Gennem dialogen oplevede deltagerne nuancerne i de politiske emner og at det åbnede op for nye løsningsmodeller.

Afholdt hos Alternativets Å-workshop

 

Relationer i grupper: Authentic Relating-festival

IMG_9376  IMG_9377

At være autentisk i relationer handler blandt andet over at være anerkendende og åbne op for forskellige stemmer og følelser, også dem, vi ikke bryder os om, og både i os selv og i andre. Vi deltog på Authentic Relating-festivallen med blandt andet en gruppeproces om relationer.

En del af Authentic Relating-festivallen

 

Gruppeprocesser, workshops og seminarer

Vi har afholdt åbne gruppeprocesser med forskellige samfundsaktuelle temaer. Vi har afholdt et seminar med titlen ”Facilitering af grupper med Deep Democracy” (se mere her) og en workshop med temaet ”Facilitering af demokratiske dialoger” (se mere her).

IMG_0020IMG_0032