Hvad er Deep Democracy-facilitering?

Deep Democracy giver dig indsigter og redskaber til at arbejde med forskelligheder og konflikter i grupper. Få idéer til din egen forberedelse og facilitering her.

king-penguin-384252_1920

Deep Democracy handler om at give plads til alle stemmer og holdninger i en gruppe og skabe interaktion mellem disse, udfra troen på, at vi har brug for alle stemmer for at skabe bæredygtige løsninger. Derfor er det centralt i Deep Democracy-facilitering at støtte alle stemmer i en gruppe, også dem, som gruppen normalt marginaliserer, så de kan komme frem, blive hørt og interagere med hinanden.

Hvordan gør man så det? Her er nogle områder, du kan arbejde med før og under en facilitering:

  1. Forstå gruppens identitet
  2. Bliv bevidst om din egen rolle og bias som facilitator
  3. Understøt kommunikationen mellem parterne

1. Forstå gruppens identitet

Enhver gruppe har en primær identitet, et ”vi”. Noget, som gruppens medlemmer vil være enige om, at ”sådan er vi” og ”sådan gør vi”. Og så har gruppen en sekundær identitet, noget, som gruppen ikke identificerer sig med. F.eks. kan det være en del af en gruppes identitet at være positiv og åben over for nye initiativer. For sådan en gruppe kan det være sekundært at være kritisk eller negativ. En anden gruppe kan være rationel og handle ud fra analyser og argumenter. For denne gruppe kan det være sekundært at udtrykke følelser.

En gruppes identitet er ikke statisk og udvikler sig hele tiden. Derfor kan man også se gruppens sekundære identitet som en udvikling og som noget nyt, der er ved at opstå. Gruppens sekundære identitet kan vise sig både i det, gruppen har modstand mod, men også i det, som gruppen f.eks. beundrer hos andre, men ikke ser som noget, de selv er i stand til. Gruppens konflikter eller problemer kan ofte forstås som en konflikt mellem gruppens primære og sekundære identitet, så ved at kende til disse, vil man som facilitator have bedre mulighed for at understøtte interaktionen mellem de forskellige sider i gruppen.

2. Bliv bevidst om din egen rolle og bias som facilitator

Dit eget udgangspunkt og din egen holdning er vigtig at blive bevidst om. Vi har en opfattelse af, at vi skal være neutrale som facilitatorer. Men vi er ofte ikke neutrale i vores udgangspunkt. Vi vil tit – bevidst eller ubevidst – støtte enten den ene eller den anden side i en konflikt. Neutralitet kommer gennem at udforske og lære sit eget forhold til begge sider at kende.

En måde at gøre dette på er ved at arbejde med et sted i dit eget liv, hvor du kender til den samme konflikt. Et eksempel: Du skal som facilitator arbejde med forandring i en gruppe og oplever, at nogle af deltagerne ikke ønsker denne forandring. I din position som facilitator, der skal gennemføre forandringen, kan du let komme til at stå på ”forandringens” side og ikke forstå modstanden.

For at forstå den anden side kan du tænke på en situation i dit eget liv, hvor du skulle forandre noget, du ikke var interesseret i at forandre. Det kan f.eks. være en forandring, der kom udefra, og tvang dig til at ændre noget. Eller det kan være en situation, hvor du ønskede at forandre noget i dit liv, men havde svært ved det. Ved at komme i kontakt med denne mere ukendte side i dig selv, bliver du mere åben over for denne, når du møder den i gruppen, og kan dermed bedre støtte begge sider i gruppen.

3. Understøt kommunikationen mellem parterne

I selve din facilitering kan du blandt andet gøre følgende ting for at understøtte dialogen mellem alle stemmer i en gruppe:

  • Understøt, at alle stemmer kan komme frem med deres synspunkter – f.eks. ved at være nysgerrig på og anerkendende over for forskelligheder i gruppen.
  • Understøtte direkte kommunikation mellem parterne: Hvis der f.eks. bliver sagt hårde ord eller noget, som kan såre andre, kan du spørge ind til oplevelserne og erfaringerne bag det sagte. Eller undersøge, om der ligger nogle værdier bag udsagnene, som måske ikke kommer til udtryk. Giv også den anden part mulighed for at udtrykke deres følelser og reaktioner. Faciliteringen vil på den måde støtte de forskellige sider i at lytte til hinanden og få en dybere forståelse af hinanden, end vi normalt har.

På seminaret ”At flyde og stå fast i kaos – din rolle som facilitator med Deep Democracy” vil du få inspiration og værktøjer til at arbejde med din rolle som facilitator. Se mere her: seminar 18.11 facilitatorrollen

Be First to Comment

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *