Levende dialog om flygtninges vilkår i Danmark

Flygtningeområdet har i mange år været karakteriseret af stærke holdninger og polariseringer. Det har været svært at diskutere konkrete udfordringer og muligheder, fordi alt er blevet tolket som enten “for stramt” eller “for slapt”. Det ønskede vi at lave om på. Derfor inviterede Deep Democracy Denmark til dialogmøde om flygtningeområdet d. 1. februar 2023 i Roskilde.

Ca. 35 flygtninge og repræsentanter fra organisationer, der arbejder med flygtninge – samt lokale politikere og andre interesserede borgere – mødtes og udvekslede synspunkter. 

Alma Rasmussen og Fatima Ibrahim fortalte om Roskilde Flygtningevenners sprogcafé. I Sprogcaféen kan både børn og voksne få hjælp til at lære sprog. Og familierne kan få et netværk af venner og bekendte, der kan støtte dem som nye i Danmark.

Modsætninger i dialogen

“Der er også problemer med integrationen. Blandt andet i de udsatte boligområder.” Dette synspunkt mødte stærke reaktioner. Særligt de deltagere, der er frivillige i flygtningeorganisationer, var trætte af, at flygtninge bliver mødt med generaliseringer og fordomme. Mange deltagere med flygtningebaggrund oplever at blive mødt med fordomme. Som en kvinde med flygtningebaggrund sagde: “Jeg har boet i Danmark i mange år, men jeg bliver stadig ikke opfattet som dansker.” Flere havde oplevet at blive udsat for chikane, f.eks. at blive råbt efter i bussen. Derfor kan omtalen af integrationsproblemer føles som at blive set på som én gruppe, der er et problem for samfundet, i stedet for et selvstændigt individ. 

Gradvist under mødet, som synspunkterne udfoldede sig, blev der skabt en større grad af forståelse.

Fayeza Ghahremani (t.h. for taler) fortalte om, hvor svært det er som afvist asylansøger at skabe et hjem. Hun har oplevet at blive flyttet flere gange. Og selv nu, efter at hun har fået opholdstilladelse, bor hun og hendes familie i en midlertidig lejlighed.

Venskaber skaber integration

Forståelsen kom blandt andet gennem et stærkt fokus på venskabets betydning for integration. Der kom mange historier frem under aftenen om vigtigheden af at have gode mennesker omkring sig for at føle sig hjemme i et nyt land. Mange af mødets deltagere gør en kæmpe, frivillig indsats for at hjælpe flygtninge godt tilrette i Danmark. Derfor opstod der også en forståelse af, at det kan være et problem, hvis flygtninge placeres i boligområder, hvor der i forvejen bor mange mennesker med sociale problemer. Det er centralt for integrationen, at naboen har ressourcer til at hjælpe de nytilkomne på vej.

Marie Olafsdottir fortalte om organisationen Finklusivs arbejde med at støtte iværksættere med flygtningebaggrund. Finklusiv har i sin korte levetid hjulpet 80 iværksættere med at få etableret deres virksomhed. Det giver skatteindtægter og sparer udgifter til f.eks. kontanthjælp.

Mødeledere faciliterer anderledes dialog

Hvad var det, der gjorde, at dialogen blev anderledes end andre dialoger på flygtningeområdet? “Som mødeledere sørger vi for at støtte alle synspunkter i dialogen”, udtaler Sine Andersen fra foreningen Deep Democracy Denmark. “Hvis der er en konfrontation mellem to personer, opfordrer vi dem til at uddybe deres synspunkter og deres reaktioner på den andens synspunkt. Så får man lov at svare, i stedet for bare at fortsætte til den næste i talerrækken. Og så har vi inviteret mange forskellige mennesker med til mødet. Det gør, at vi får hinandens reaktioner på vores holdninger. Vi hører hinandens erfaringer og følelser. Sidst, men ikke mindst, var alle deltagerne meget engagerede og ønsker at gøre en forskel. Det var imponerende og rørende med det store engagement.”

Mange indlæg fra deltagerne prægede dialogen. Der var stor tale- og lyttelyst.
Erik Lyby, tidligere formand for Dansk Flygtningehjælp i Roskilde og nyvalgt formand for Integrationsrådet i Roskilde Kommune, delte sin frustration over “den skøre udlændingepolitik”. Regler og politikker bliver hele tiden ændret, og det sætter asylansøgere i limbo.

Af Nina Rørmand Bjerregaard og Sine Andersen, Deep Democracy Denmark.

Be First to Comment

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *