Majoritet møder minoritet: Dialogmøde på Nørrebro

På dialogmødet blev der delt mange stærke og rørende oplevelser, især fra deltagere med etnisk minoritetsbaggrund. Det var oplevelser af altid at blive set på som en minoritet – både fra “den danske kultur” og fra forældrenes oprindelige kultur. Oplevelser af at være nødt til altid at opføre sig eksemplarisk, for ellers vil det falde tilbage på alle med samme etniske baggrund eller alle indvandrere. Oplevelser af at blive udsat for racistiske, verbale krænkelser. Udsagn om, hvor meget mediernes stereotypisering af etniske minoriteter påvirker og sårer – en deltager var sågar stoppet med at læse avis for 4-5 år siden, fordi det var for hårdt at blive konfronteret med disse historier i medierne. Deltagere med etnisk dansk baggrund gav udtryk for, at selvom de vidste meget om emnet, gav delingen af oplevelser på dialogmødet dem en dybere forståelse for, hvordan det er at være minoritet.

Mødet blev afholdt i samarbejde med Det Gode Naboskab (boligsocial helhedsplan på Indre Nørrebro) og Opinionen (tværkulturelt magasin).