Unge får styrket demokratisk stemme: Workshops med Unge for Ligeværd

Deep Democracy Denmark har i 2017&2018 afholdt to workshops med foreningen Unge for Ligeværd. Unge for Ligeværd er en forening for unge med særlige behov, som arbejder for, at alle unge skal have lige rettigheder og muligheder for indflydelse. Den ene workshop handlede om, hvad de unge gerne ville sætte på dagsordenen til et møde med to lokalpolitikere. På workshoppen fik de unge lejlighed til at sætte ord på mange af de uretfærdigheder, de oplever i mødet med et uigennemskueligt system og et presset arbejdsmarked, og fik lejlighed til at dele oplevelser, de ikke før havde delt med andre. Den anden workshop handlede om at finde sine styrker. Det har været rigtig berigende for os at lære en gruppe unge at kende, som ikke ofte kommer til orde.

Læs mere om Unge for Ligeværd her