Inklusion og dialog på flygtningeområdet – EU-projekt

Deep Democracy Denmark deltog fra 2021-2023 i det EU-støttede projekt Transforming Edges into Bridges in Communities. 

Vi så, at der var mange konflikter og polariseringer på migrationsområdet. Med projektet ønskede vi at støtte mennesker, der er interesserede i emnet, især flygtninge/migranter og folk, der arbejder med flygtninge, i at være aktive medskabere af dialog på området.

Med vores samarbejdspartnere fra Spanien, Italien, Tyskland og Schweiz udviklede og afholdt vi et læringsforløb i dialog for flygtninge og folk, der arbejder med flygtninge. Og vi afholdt åbne fora over hele Europa for at skabe dialog mellem de forskellige stemmer på flygtningeområdet. 

På baggrund af vores erfaringer fra projektet har vi lavet et materiale, der kan inspirere til at skabe dialog på flygtningeområdet. Materialet kan du se her

Du kan læse mere om projektet her